Vedtægter og bestyrelse

Hvidegårdsparkens

regler og bestyrelse

Herunder finder du links til Grundejerforeningen vedtægter og de seneste referater fra generalforsamlinger og andet spændende. Du kan desuden se hvem du skal kontakte, hvis du har bruge for hjælp eller støtte.

Vedtægter og regler

Grundejerforeningens regler - Den officielle tekst for vedtægter som gælder alle beboere på Hvidegårdsparken:


  • Vedtægter
  • Lokalplan Der er uklarhed om hvilke dele af deklarationerne som herefter er gældende
  • Deklaration Dette er kommunens udlægning af, hvilke dele som fortsat er gældende

 

Referater - Efter vedtægterne afholdes der ordinær generalforsamling hvert år i marts måned. Med referatet udsendes normalt det vedtagne budget og opkrævning af det årlige kontingent.


 

Kommunens plan for området definerer området omkring Hvidegårdsparken som parcelhusbebyggelse. Kommunalbestyrelsen vurderer i hver valgperiode, om der skal ske større ændringer af kommuneplanen.


 

Officielle kopier af referater, regnskab og budgetter, kan rekvireres fra vores kasserer.

Bestyrelse

Jacob Johnsen

Jacob Johnsen

Formand Jacob i nr. 57 bor i et af de første huse, man kommer til. Jacob sørger for veje, website og for e-mail service til beboerne. Desuden er han engageret i kontakten udadtil.

Tina Bach Guldberg
Palle Lenzing

Henning Goldback

Kasserer Henning i nr. 66 har boet her i mange år, og har stor erfaring med økonomistyring. Han er ansvarlig for vores økonomi, samt de aftaler som vi indgår.

Ivan Boll

Bestyrelsesmedlem Ivan i nr. 53 har boet her i mange år. Han sikrer vores grønne områder, renholdelse og dialog om vejvedligeholdelse.

Tina Bach Guldberg

Næstformand Tina i nr. 9 kom til bebyggelsen i 2002 og til bestyrelsen i 2005. Tina sikrer snerydning og holder bl.a. kontakt med en gruppe, som afholder lokale arrangementer.

Bjarne Gotholdt

Bestyrelsesmedlem Bjarne i nr. 44 har boet her siden de første huse blev bygget, og var selv bygherre. Han sikrer relation til naboforeninger og til kommunen.

Henrik Darville

Bestyrelsesmedlem Henrik i nr. 101 er suppleant og løser diverse opgaver.