Hjem

Grundejerforeningen præsenterer:

HVIDEGÅRDSPARKEN

Vi ønsker at give informationer til beboere og gæster om Hvidegårdsparken, vores aktiviteter og hvad der rører sig hos os. 

Området har til alle tider været attraktivt. Det viser alle de arkæologiske fund, som er gjort på vort område. Siden kom "Wiegaarden" som fik sit navn efter stednavnet ”Wiekierene” (inspireret af "Vi" - et helligsted). Siden er navnet blevet til Hvidgaard og Hvidegaard. Du kan læse om vores spændende historie her ».


Det er vores håb at du vil finde hvad du søger på disse sider. Brug knapperne på menuen øverst på siden.


Hvis du har kommentarer eller forslag til siderne, så kontakt redaktøren ved at klikke her ».

.

NYHEDER

April 24: Afholdt generalforsamling

Referatet fra den nyligt afholdte generalforsamling kan findes herunder under "Vedtægter og Regler". Der er valgt en delvist ny bestyrelse, som er beskrevet længere nede.


Marts 24: Generalforsamling

Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 19. marts på Hotel Fortunen. Invitationer er omdelt i alle postkasser. Tilmelding kan ske via email eller ved at lægge en kupon hos nr. 57.


Januar 24: Juletræer

Husk at du kan stille dit brugte juletræ ud til vejen tirsdag 16. januar, hvorefter det vil blive hentet den 17. januar 2024. Husk at fjerne al julepynt og evt. juletræsfod.


November 23: Bladopsamling

Det er aftalt at vores gartner kommer og indsamler platanblade fra på mandag 27/11. Husk at feje platanblade ud fra indkørsler og koteletben, ud fra under hække mod vejen, osv. inden de kommer forbi. Det er godt at få alle bladene med, sådan at de ikke blæser rundt imellem os igennem vinteren.VEDTÆGTER OG REGLER

Nedenstående dokumenter er en del af det regelsæt, som gælder for Hvidegårdsparkens beboere. Der er flere andre, som f.eks. kommuneplanen eller andre bestemmelser.

Vedtægter

VEDTÆGTER


Grundejerforeningens vedtægter udgør sammen med deklaration, lokalplan og andre regelsæt, det grundlag, som vi er reguleret under.

Lokalplan 238

Lokalplan 238


Vores lokalplan blev vedtaget i 2014, på trods af en lang række indsigelser fra beboerne. Kommunen har erkendt en del af de påviste fejl, og har en plan om en revision, dog uden tidsangivelse.

Deklaration

Deklaration


De oprindelige deklarationer er blevet delvist tilsidesat af områdets lokalplan. Dette er kommunens fortolkning af hvilke dele som stadig er gældende.

Udlejning af udstyr


Afsnit er den primære byggeblok til hjemmesider. Hvis du vil ændre dette afsnit, skal du blot dobbeltklikke her eller klikke på Rediger tekst. Du kan også ændre typografien her.

Referat fra den seneste generalforsamling

Generalforsamlingsreferat


Vores referat fra generalforsamlingen indholder både referat fra mødet, samt det godkendte regnskab og budget for det kommende år. De tidligere er her.

MØD BESTYRELSEN

Bestyrelsens opgave er at varetage grundejernes fællesinteresser, især indefor deklaration og lokalplan, snerydning, vejtræer, grønne fællesarealer og følge udviklingen i de tilgrænsende områder og om muligt gøre foreningens eventuelle ønsker og indflydelse gældende. Desuden skal de varetage grundejernes fælles interesser overfor kommunen og øvrige myndigheder.

Henrik Darville

Formand, nr. 101

Ivan Boll

Grønne områder, nr. 53

Tina Bach Guldberg

Næstformand, nr. 9

Bjarne Gotholdt

Ambassadør, nr. 44

Henning Goldbeck

Kasserer, nr. 66

Torben Hansen

Kommunikation, nr. 95

SOCIALE MULIGHEDER

Der findes mulighed for socialt liv i mange sammenhænge. Grundejerforeningen er positiv overfor initiativer, men det er udenfor dens formål at bidrage med andet end omtale og kommunikation til beboerne.

92

Husstande

1961

Grundlæggelse

275

Beboere i alt

KONTAKT OS

Hvis du har spørgsmål eller bekymringer, er vi altid klar til at hjælpe dig!