Tekstfelt: Vilkår for anvendelse
For at hindre misforståelser og klargøre vores politik på området, har vi defineret denne politik for brugen af denne hjemmeside.

For at hindre misforståelser og klargøre vores politik på området, har vi defineret denne politik for brugen af denne hjemmeside.

 

VILKÅR FOR BRUG AF DENNE HJEMMESIDE

Deres adgang til og brug af denne hjemmeside er underlagt disse vilkår for anvendelse ("vilkårene") og gældende lovgivning, som De accepterer ved at anvende hjemmesiden.

 

BEHANDLING AF PERSONLIGE OPLYSNINGER

Vi respekterer, at man bekymrer sig om behandlingen af sine personlige oplysninger. Vi henviser til vores politik om "Indsamling af personlige oplysninger" i spalten til højre, som beskriver hvilke oplysninger vi indsamler og hvordan vi anvender dem.

 

GENERELLE VILKÅR

Hjemmesiden må ikke benyttes til kommercielle formål.

De må ikke kopiere, gengive, videresende, offentliggøre, uploade, ændre eller distribuere indhold fra hjemmesiden på nogen måde eller med et offentligt eller kommercielt formål uden forudgående skriftlig tilladelse.

De må ikke anvende tredjemands navn og/eller ejendom eller et navn forveksleligt med tredjemands uden vedkommendes udtrykkelige tilladelse.

De må ikke sende materiale til hjemmesiden, som er ulovligt, skadeligt (herunder virus), , injurierende, krænkende, pornografisk, racistisk eller blasfemisk. Materiale omfatter - men er ikke begrænset til - data, kode, tekst, spørgsmål, kommentarer, forslag, ideer eller andre oplysninger ("materiale" eller "materialet")

Vi er berettiget til at gennemgå, redigere eller slette materiale, som De eller andre sender til denne hjemmeside.

Vi kan til enhver tid og uanset årsag, herunder i tilfælde af tekniske problemer eller misbrug, annullere en registrering eller konto på hjemmesiden uden varsel eller ansvar.

 

RETTIGHEDER TIL MATERIALE

Materiale, som De måtte sende til hjemmesiden, kan ikke være fortroligt. Vi (eller vores repræsentanter) er berettiget til uden vederlag at benytte materialet på enhver måde, herunder men ikke begrænset til at kopiere, uploade, ændre, distribuere, overdrage, offentliggøre, oversætte og omformatere materialet.

 

SKADESLØSHOLDELSE

VED AT ANVENDE DENNE HJEMMESIDE ACCEPTERER DE, AT SKADESLØSHOLDE OS OG VORES TILHØRENDE PARTER FOR ETHVERT KRAV OG OMKOSTNING SOM FØLGE AF:

KRÆNKELSE AF IMMATERIELLE RETTIGHEDER ELLER INJURIER, FORÅRSAGET AF MATERIALE DE SENDER TIL DENNE HJEMMESIDE

 

AKTIVITET HIDRØRENDE FRA DERES INTERNETKONTO HERUNDER UANSET OM DE SELV ELLER ANDRE HAR ANVENDT DERES INTERNETKONTO

 

DERES OVERTRÆDELSE AF DISSE VILKÅR

 

ETHVERT ANDET FORHOLD VEDRØRENDE DENNE HJEMMESIDE OG DERES ANVENDELSE HERAF.

I DET VIDEST MULIGE LOVLIGE OMFANG, FRALÆGGER VI OG VORES TILHØRENDE PARTER OS ETHVERT ANSVAR VEDRØRENDE HJEMMESIDEN

 

VI ER SÅLEDES IKKE ANSVARLIGE HERUNDER ERSTATNINGSANSVARLIGE FOR SKADE SOM FØLGE AF:

 

De er forpligtet til at samarbejde med os i forbindelse med krav, der måtte blive rejst mod os vedrørende ovennævnte forhold, og vi forbeholder os ret til for Deres regning at føre sag derom.

 

INDSAMLING AF YDERLIGERE OPLYSNINGER.

Når De besøger hjemmesiden, vil vi med mellemrum indsamle visse tekniske oplysninger. Der indsamles ikke oplysninger, som kan henføres til bestemte personer. Oplysninger der indsamles, kan omfatte typen af Deres internet-browser eller computer, domænenavnet på Deres tjenesteudbyder, antal besøgte sider og besøgets formål og varighed. Vi registrerer endvidere det samlede antal af besøgende på vores hjemmeside. Disse oplysninger bidrager til at vi kan holde hjemmesiden opdateret og interessant for besøgende. Vi kan vælge at videregive visse oplysninger, som ikke kan henføres til bestemte personer, til tredjemand, men vi videregiver ikke oplysninger, som kan henføres til bestemte personer i videre omfang end beskrevet i denne politik.

 

GENEREL BESKYTTELSE AF DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER

Vi anvender visse, rimelige sikkerhedsfunktioner i et forsøg på at beskytte de oplysninger, som De sender til hjemmesiden. Dog kan vi ikke garantere, at oplysningerne er sikre. I videst muligt omfang i henhold til gældende lov fralægger vi os ethvert erstatningsansvar og andet ansvar for skade, som De måtte udsættes for som følge af tab, uautoriseret adgang, misbrug eller ændring af oplysninger, som De afgiver til hjemmesiden.

 

ANDRE HJEMMESIDER

Denne hjemmeside kan indeholde links til andre hjemmesider, som vi hverken ejer eller driver. Vi hverken kontrollerer eller anbefaler disse hjemmesider, og er derfor ikke ansvarlige for hjemmesiderne eller deres indhold, produkter, tjenester eller politik for behandling af personlige oplysninger. Såfremt De downloader materiale fra disse hjemmesider, kan det medføre risiko for at De krænker immaterielle rettigheder eller påfører Deres computer virus. De bør være opmærksom på, når De forlader denne hjemmeside, og læse om behandlingen af personlige oplysninger og vilkårene for de hjemmesider, De linkes til. De bør endvidere selv vurdere ægtheden af en hjemmeside, som udgiver sig for eller hævder at være en af vores hjemmesider (samt hjemmesider der linkes til via e-mail).

 

IMMATERIELLE RETTIGHED

Hele hjemmesidens indhold ejes af selskabet og/eller tilhørende parter og beskyttes af gældende lovgivning, herunder lovgivning vedrørende ophavsret og varemærker. Intet på denne hjemmeside kan opfattes som licens eller tilladelse i øvrigt til at bruge eller distribuere hjemmesidens indhold uden vores forudgående skriftlige accept.

 

ØVRIGE VILKÅR

Retsområde

Vi administrerer hjemmesiden fra et bestyrelsesmedlems adresse (uanset hvor hosting-serverne befinder sig). Alle forhold vedrørende hjemmesiden er underlagt lovgivningen i ovennævnte retsområde, uanset hvad der måtte fremgå af regler om lovvalg. De accepterer, at retssager vedrørende hjemmesiden skal afgøres ved de almindelige domstole i ovennævnte retsområde. Vi hverken garanterer eller tilkendegiver, at hjemmesiden eller indholdet på hjemmesiden er anvendeligt uden for ovennævnte retsområde. Hvis De befinder Dem udenfor retsområdet, er udelukkende De ansvarlig for at overholde lokal lovgivning.

Vilkårenes uafhængighed

Såfremt en bestemmelse, uanset årsagen, viser sig at være ugyldig, da fjernes denne bestemmelse, og de resterende bestemmelser vil fortsat være gældende.

Ændringer

Hjemmesiden herunder denne politik kan ændres løbende og uden varsel. De bør regelmæssigt gennemgå politikken, for at kontrollere om der skulle være ændringer. Ændringer træder i kraft når de offentliggøres på hjemmesiden. Ved fortsat at anvende hjemmesiden accepterer De ændringerne.

Kontakt os

Hvis De har spørgsmål eller kommentarer til hjemmesiden, så kan De kontakte os på de angivne kontaktadresser, telefonnummer eller e-mail.

 

Hvidegårdsparkens Grundejerforening © 2018 • Vilkår for anvendelse • Privatlivspolitik