Tennisklubbens medlemsliste

Medlemsliste pr. 27. august 2012 (25 A-anparter og 9 B-anparter).

Husnummer Navn Telefon Anpart
6
7
9
10
11
14
17
28
29
26
37
42
43
44
48
51
57
58
59
61
63
76
79
82
86
87
91
93
95
97
97
103
105
111
M. Ibsen
V. Andersen
C. Guldberg
K. Almer
B. & P. Jensen
K. Porbunderwalla
E. Højlund Olsen
P. Hansen
T. Klug
A. Saust Tensing
M. Worning
M. Schyberg
J. Løye
B. Gotholdt
Jens Erik Mejlsbye
F. Hansen
Jacob og Lise Johnsen
A. Bils/C. Skovgaard
S. Linde
L.L. Hartz
D.T. Bendixen
A. og P. Kruse
B. Wenske Pedersen (Trongårdsp.)
B. Olsen/L. Halkier
F. Chawes
H.F.Jacobsen
N. Heineke
René Ravn Nielsen
A.T. Hansen
H. Jepsen
J. Fürstnow (Trongårdsparken)
T. Skovgaard
H. Stengaard Hansen/Rømeling
M.L. Gotholdt / T. Jacobsen
45 87 96 02
39 64 18 69
45 93 08 88
45 88 39 02
45 93 90 50
45 88 08 25
45 88 24 31
39 63 70 13
45 88 36 37
22 78 99 22
45 87 60 60
45 87 34 52
45 87 12 00
45 88 33 35
45 87 41 19
45 87 19 43
76 56 90 90
39 64 61 00
45 87 05 27
39 18 08 52
30 27 30 74
33 31 31 22
45 87 83 07
45 83 42 12
46 90 40 40
45 93 11 12
31 20 01 27
51 58 27 11
38 88 68 12
45 88 92 35
45 88 15 00
45 88 55 12
45 88 22 19
44 44 87 80

A
B
B
A
A
A
A
B
A
B
A
A
A
A
A
B
A
A
A
B
A
A
A
A
A
A
A
A
B
A
B
A
A
B

 Du finder klubbens vedtægter her.